Bắn cá long thái tử 6.0.0 APK (PRO/Crack) for android – Download android app

Bn c long thi t 6.0.0 APK PROCrack for android Download android app

Bắn cá long thái tử APK PRO Cracked – for android

NameBắn cá long thái tử
Size83MB
CategoryCasual
Game IDcom.yyvi.vifish
Get It OnGoogle Play

Download

Bắn cá long thái tử APP screenshots and apk mod features:

Bắn cá long thái tử 6.0.0 screenshots 1

Bắn cá long thái tử APP Description: Bắn Cá Long Thái Tử Lưu trữ:
🧜‍♀️《Mỹ nhân ngư》🐉《Hai Long Vương》🎰《Máy Quay Rồng 2》🦅《Máy Bắn Cá Chim》🐋 《Thợ Săn Đại Dương》
◆Phượng Hoàng Lửa➜ Miễn phí nâng cấp đạn thường thành đạn Phượng Hoàng Lửa mạnh hơn.
◆Trống Lân➜ Tấn công chim ở gần Trống Lân với sóng âm.
◆Chim Cơ➜ Chim Cơ sẽ bắt tất cả chim bình thường trong màn hình.

▶ Chim đặc biệt

◆ Vua Chim➜ Con chim có vòng gió xung quanh. Bắt tất cả cá cùng loại.
◆ Phượng Hoàng Cầu Vồng➜ Tấn công Phượng Hoàng Cầu Vồng có thể sẽ nhận được lông vũ, đánh bại Phượng Hoàng sẽ nhận được số điểm rất cao.
◆ Đập Trứng Vàng➜ Thu thập 5 lông vũ của Phượng Hoàng Cầu Vồng để bắt đầu game đập trứng.
◆ Chim May Mắn➜ Giết bất cứ chim thường nào đều có thể được chim may mắn, nhân 2-10 lần số vàng.
◆ Đại Bàng Vàng➜ Ngẫu nhiên x200-x500.
◆ Công Vàng➜ Ngẫu nhiên x100 ~ x200 .

▶Pháo Đặc Biệt— Giết bất kỳ con cá nào sẽ rơi đạn đặc biệt ngẫu nhiên.
◆ Pháo Miễn Phí ➜ Bắn đạn miễn phí trong 30 giây.
◆Pháo Năng Lượng ➜ Bắn cá xung quanh trong 5 giây
◆ Bom Vô Tịch ➜ Giết cá trong màn hình cùng 1 lúc .
▶ Vật Phẩm Đặc Biệt — Rơi trong 1 phậm vi. Bắn để nhận kỹ năng đặc biệt !!
◆ Bom Hẹn Giờ➜ Tấn công tất cả cá trong phạm vi.
◆ Chuỗi Sét➜ Ăn cá ngẫu nhiên trong màn hình.
◆ Phái Lửa Nhiệt➜ Bắn ra rắn lửa có thể điểu khiển phương hướng để tấn công cá.
◆ Bom Bạch Tuộc➜ Sau khi bắn chết sẽ rơi ngẫu nhiên, bấm vào mành hình sẽ nổi và giết cá xung quanh.
◆ Đồng Hồ băng➜ Đóng băng cá xung quanh. Bắn được sẽ nhân đôi số điểm.

▶ Cá Đặc Biệt

◆ Cá May Mắn➜ Khi giết cá may mắn, người chơi sẽ nhận được phần thưởng x2 ~ x10 cho bất kỳ loại cá nào. Phần thưởng tối đa là 4000 lần đặt cược !!
◆ Cá Vương➜ Bị cá heo bao vây . Bắt được sẽ ăn tất cả cá cùng loại.
◆ Cá Miệng Khổng lổ ➜ Ăn cá bé sẽ lớn hơn và tặng số nhân. Số nhân sẽ hiển thị khi bắt được.
Shooting Dragon Fish Prince Store:
🧜‍♀️ 《Mermaid mermaid》 🐉 《Hai Long King》 🎰 《Dragon Camcorder 2》 🦅 Cá Bird Shooter》 🐋 《Ocean Hunter》
◆ Fire Phoenix Free of charge of upgrading ordinary bullets into stronger Fire Phoenix.
◆ Unicorn: Attack a bird near a Unicorn with sound waves.
◆ Mechanical Bird The Mechanical Bird will capture all normal birds in the screen.

▶ Special birds

◆ King of Birds➜ A bird has a wind around it. Catch all fish of the same type.
◆ Phoenix Phoenix Rainbow Attack Phoenix Rainbow will probably get feathers, defeating Phoenix will get very high score.
◆ Break the Golden Eggs➜ Collect 5 feathers of the Rainbow Phoenix to start the egg-smashing game.
◆ Lucky Bird➜ Killing any normal bird can earn a lucky bird, multiplied by 2 to 10 times the amount of gold.
◆ Yellow Eagle➜ Random x200-x500.
◆ Congen➜➜ Random x100 ~ x200.

▶ Special Cannon – Kill any fish that will drop a random special bullet.
◆ Firecrackers Free ➜ Shoot bullets for free for 30 seconds.
◆ Energy Cannon ➜ Shoot the surrounding fish for 5 seconds
◆ Innocent Bomb ➜ Kill fish in the screen at the same time.
▶ Special Items – Falled in 1 item. Shoot to get special skills !!
◆ Time Bomb➜ Attack all fish within range.
◆ String Lightning ➜ Eat random fish in the screen.
◆ Heat Flames Fires fire snakes that can steer towards fish.
◆ Octopus Bomb➜ After a shot will randomly drop, click on the floating screen and kill the fish around.
◆ Ice Clock ➜ Freeze the fish around. Firing will double the score.

▶ Special Fish

◆ Lucky Fish➜ When killing lucky fish, players will receive x2 ~ x10 rewards for any type of fish. The maximum reward is 4000 bets !!
◆ King Fish is surrounded by dolphins. Caught will eat all fish of the same type.
◆ Giant Mouth Fish ➜ Eat bigger fish and give a multiplier. The multiplier will display when captured.
Chủ đề mới: năm con rồng, paman

Update:

  • ALL Bug of Bắn cá long thái tử Fixed
  • Bắn cá long thái tử Add new features
  • Bắn cá long thái tử Levels added

Technical file information

 • Package name:
  com.yyvi.vifish
 • Version:
  6.0.0 (1804805638)
 • File size:
  108 MB
 • Updated:
  2020-11-19
 • Minimum Android version:
  Android 4.2+
 • MD5:
  c00202026ffc3fa555b6986a0e6c187b
 • SHA1:
  357a477fb5a1fa785f0a0e23e7a874c44aa1954e

Leave a Reply